Groussen Erfolleg fir d'RTL - Déckkäpp zu Berbourg

E groussen Erfolleg haaten d'RTL - Déckkäpp béi hierem Optrëtt zu Berbourg, dien vum FC Berdenia organiséiert gouf. Iwwer 200 Zuschauer haaten de Wee an de Centre Beaurepaire fonnt, an hu sech gutt Déckkäpp amuséiert.

 

E groussen Merci vum Comité un eis Spiller an all âner Léit déi gehollef hunn, e besonnesche Merci un eis Sponsoren fir déi vill flott Cadoën fir an eis Tombola.

 

Share |