Summercampen vun de Berbuerger Jugendéquipen

Zum Ofschloss vun der Saison 2013/2014 sinn déi Berbourger Jugendspiller wéi déi Jâren virdrun op de Summercamp gangen. Béi de Pupilles an de Poussins zu Beaufort an der Jugendherberge stoungen Ritterspiller um Programm, wou t’Jongen sech selwer hir Ritterkleedung gebastelt hun, vir op e Ritterturnéier. Do stoungen Geschëcklechkeetsspiller a Bouschéissen um Programm.

 

Nom Turnéier kruten t’Jongen gewisen, wéi een op déi traditionnell Manéieren Féier maachen kann, waat guer net esou évident war bei dem nassen Wieder. Aus deem klengen Feier ass op eemol e richtegt Lagerféier gin, an diem d'Kanner „Stockbrot“ gebaak hun.

 

D'Scolaires waren zu Huelmes an der Jugendherberge wou sie besonnesch vill Spass haten  Samsdes am Mariendal. Ënnert der Leedung vun 2 Moniteuren vum SNJ, hu sie de ganzen Dag Aktivitéiten am Beräich Teambuilding gemach hunn.

Share |