Wien huet Zäit a Loscht an der Buvette oder op engem Fest ze hëllefen?

Wéi schonn op der Generalversammlung ugedeit, wier de Comité frou wann nach Membren oder Supporteren sech géinge mellen fir heiansdô eng Hand mat unzepâken. Wann Dir also Zäit a Loscht hutt heiansdo op engem Match (als Offiziellen oder an der Buvette) oder op engem Fest ze hëllefen, da mellt Iech hei iwwer Facebook oder béim Max Raths (maxraths@pt.lu)oder um GSM 621 758 244.

 

Villmols Merci fir Är Ënnerstëtzung,

De Comité

 

Share |