Ofschlossfeier mat de Jugendspiller, hieren Traineren an Elteren

E ganz flotten Nômëtteg hâten d'Jugendspiller an hier Elteren e Sondeg am Stade Renert. Bäi engem Barbecue ass den Ofschloss vun der Saison gefeiert ginn, e Fest wat d'Jugendkommissioun traditionnell nôm Jugendcamp organiséiert.

 

D'Photoën zu dësem Dag fannt Dir an der Billergalerie, ënnert "mehr lesen".

Share |