De Comité vum FC Berdenia Berbourg

1. Reihe vlnr: Germain Weicker, Stephen Atkinson, Marc Kubica, Marc Pitzen, Daniel Wampach, Jempi Hoffmann, Raymond Lahr

 

2.Reihe vlnr: Gilles Becker, Claude Hoffmann, Claude Wampach, Bob Kohnen, Max Raths, Gil Cajao, Raoul Schummer

Share |